March 2022, Publication

2021 jaar van groei door zowel rendement als inflow

In Investment Officer verscheen een artikel van Zef Orbons over het vermogen dat door particuliere beleggers belegd wordt via beleggingsfondsen in Nederland. Op basis van de vermogens worden de marktaandelen van de aanbieders van beleggingsfondsen bepaald en wordt er jaarlijks door AF Advisors een top 10 van asset managers samengesteld. Lees het gehele artikel hier.

 

June 2022
Implementatie CO₂-beleid in de beleggingsportefeuille
May 2022
Regelgeving haaks op duurzaamheidsambities