March 2022, Publication

Infrastructure debt: Ontwikkelingen in de markt en de positie in de portefeuille

Een uitgebreide analyse door onze collega’s Ronald Verhagen, Kevin Simons en Zef Orbons over de toenemende aandacht naar het beleggen in infrastructure debt is onlangs verschenen in IEX Profs.

Infrastructure debt investeerders financieren infrastructuurprojecten, zoals het bouwen van vliegvelden, tolwegen, telecommunicatie en het ontwikkelen van allerlei projecten gerelateerd aan de energietransitie zoals windmolenparken. Infrastructuurprojecten leveren fysieke componenten in een netwerk dat nodig is voor het functioneren van een moderne samenleving. Het zijn kapitaalintensieve projecten van grote fysieke en financiële omvang waardoor de toetredingsdrempels hoog zijn.

Aangezien investeringen in infrastructure debt aanzienlijke onderliggende zekerheden hebben in de vorm van fysieke objecten en gegarandeerde kasstromen door langlopende contracten met vaak ook garanties van overheden, is er meer zekerheid en een hoger herstelpercentage in het geval van een faillissement.

Hoge toetredingsdrempels verminderen de potentiële concurrentie voor de diensten die een project zal leveren, waardoor de risico’s worden beperkt. Zowel de aanwezigheid van zekerheden als de hoge toetredingsdrempels zijn gunstig voor beleggers vanuit een risico- en rendementsperspectief.

Het gehele artikel is hier te vinden.

June 2022
Implementatie CO₂-beleid in de beleggingsportefeuille
May 2022
Regelgeving haaks op duurzaamheidsambities