Whitepaper corporatieleningen

Institutionele beleggers blijven zoeken naar meer rendement op vastrentende beleggingen, waarbij de voorkeur uit gaat naar een combinatie met duurzame karakteristieken. De hogere spread van corporatieleningen en het sociale karakter van woningcorporaties maken het een interessante beleggingscategorie om te verkennen. 

Om institutionele beleggers meer informatie te verschaffen over deze beleggingscategorie, heeft AF Advisors een whitepaper geschreven. In deze whitepaper worden de karakteristieken van corporatieleningen beschreven en maken we een vergelijking met andere relevante beleggingscategorieën. 

Woningcorporaties kennen twee soorten leningen, zijnde geborgde leningen met een garantiestructuur en ongeborgde leningen zonder die garantiestructuur. Met de verschillen in doelstelling, vereist kennisniveau en kredietwaardigheid zijn beide type leningen niet vergelijkbaar. Derhalve zijn bij de analyse van deze twee type leningen ook verschillende beleggingscategorieën gebruikt, die aansluiten bij de desbetreffende karakteristieken. De geborgde corporatieleningen zijn afgezet tegen Nederlandse staatsobligaties, gezien de vergelijkbare looptijden en kredietwaardigheid. Voor ongeborgde corporatieleningen is gekozen om deze strategie af te zetten tegen buy-to-let financieringen en Euro Investment Grade bedrijfsobligaties. 

In de whitepaper vindt u onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsmarkt voor woningcorporaties, een vergelijking van karakteristieken van zowel geborgde als ongeborgde corporatieleningen, informatie over beleggingsstructuren, de managers die deze beleggingen aanbieden en onze visie op de toekomst. 

Het rapport is beschikbaar op aanvraag. U kunt een mail sturen naar een van de onderstaande adressen:  

Martine Vissers | m.vissers@af-advisors.com 

Hugo Elsing | h.elsing@af-advisors.com  

Zef Orbons | z.orbons@af-advisors.com  

 

Meer nieuws

Up-to-date blijven met AF Advisors

Complexe documentatie: hoe komen we er vanaf?

Vanaf 1 januari 2023 dienen retailbeleggingsfondsen, waaronder UCITS, aan de PRIIP-verordening te voldoen. Dit betekent...
Lees meer

AF Advisors kennispartner van de podcastserie Sustainable Finance

AF Advisors heeft als kennispartner meegewerkt aan de educatieve podcastserie Sustainable Finance die door de...
Lees meer

Het verdwijnen van de fax bij beleggingstransacties in fondsen 

Al decennialang worden transacties in aandelen en obligaties bijna volledig geautomatiseerd  (STP) afgewikkeld. Zelfs voor...
Lees meer

Operational Due Diligence vraagt om diversiteit en maatwerk

Het belang dat de beleggingswereld hecht aan Operational Due Diligence (ODD) is ten gevolge van...
Lees meer