november 2021, Aankondigingen

Whitepaper corporatieleningen

Institutionele beleggers blijven zoeken naar meer rendement op vastrentende beleggingen, waarbij de voorkeur uit gaat naar een combinatie met duurzame karakteristieken. De hogere spread van corporatieleningen en het sociale karakter van woningcorporaties maken het een interessante beleggingscategorie om te verkennen. 

Om institutionele beleggers meer informatie te verschaffen over deze beleggingscategorie, heeft AF Advisors een whitepaper geschreven. In deze whitepaper worden de karakteristieken van corporatieleningen beschreven en maken we een vergelijking met andere relevante beleggingscategorieën. 

Woningcorporaties kennen twee soorten leningen, zijnde geborgde leningen met een garantiestructuur en ongeborgde leningen zonder die garantiestructuur. Met de verschillen in doelstelling, vereist kennisniveau en kredietwaardigheid zijn beide type leningen niet vergelijkbaar. Derhalve zijn bij de analyse van deze twee type leningen ook verschillende beleggingscategorieën gebruikt, die aansluiten bij de desbetreffende karakteristieken. De geborgde corporatieleningen zijn afgezet tegen Nederlandse staatsobligaties, gezien de vergelijkbare looptijden en kredietwaardigheid. Voor ongeborgde corporatieleningen is gekozen om deze strategie af te zetten tegen buy-to-let financieringen en Euro Investment Grade bedrijfsobligaties. 

In de whitepaper vindt u onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de financieringsmarkt voor woningcorporaties, een vergelijking van karakteristieken van zowel geborgde als ongeborgde corporatieleningen, informatie over beleggingsstructuren, de managers die deze beleggingen aanbieden en onze visie op de toekomst. 

Het rapport is beschikbaar op aanvraag. U kunt een mail sturen naar een van de onderstaande adressen:  

Martine Vissers | m.vissers@af-advisors.nl 

Hugo Elsing | h.elsing@af-advisors.nl  

Zef Orbons | z.orbons@af-advisors.nl  

 

december 2021
AF Advisors’ annual review of the Dutch investment management industry 2021
november 2021
Whitepaper corporatieleningen