Support Casper

AF Advisors partner van Support Casper

v.l.n.r. Linda Kist, Office Manager AF Advisors, Peter Dom, Partner AF Advisors, Professor Casper van Eijck, Sjoerd Zwanenburg, Directeur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker | Support Casper
Foto: Mirjam Lems Fotografie

 

Wij hebben ervoor gekozen om de campagne Support Casper de komende jaren te steunen. Daarmee leveren wij ondersteuning aan de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker voor het onderzoek naar een nieuwe behandelmethode. Wij steunen deze campagne van harte, omdat deze ziekte voor jong en oud vaak een doodvonnis betekent en professor Casper van Eijck goed bezig is om dat te veranderen.

Peter Dom, partner bij AF Advisors, over de samenwerking: “De keuze voor Support Casper is een hele bewuste. We waren op zoek naar een goed doel dat past bij ons DNA en waaraan wij met onze dienstverlening een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dat hebben we in Support Casper gevonden. We herkennen ons in de mentaliteit van professor Casper van Eijck en zijn team, want ook wij zijn onderzoekers, nieuwsgierig en zetten altijd dat extra stapje. Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan een stichting met zo’n duidelijke doelstelling: het vinden van een effectieve behandeling voor alvleesklierkanker.”

Het partnership tussen AF Advisors en Support Casper zal bestaan uit een jaarlijkse kerstdonatie van € 5.000 en deelname aan diverse fondsenwervende acties. Daarnaast zal AF Advisors haar dienstverlening en inhoudelijke expertise ter beschikking stellen aan Support Casper.

*** English text***

We have chosen to contribute to the campaign Support Casper. We will be supporting the ‘Survival with Pancreatic Cancer Foundation’, in their search for a new treatment method for pancreatic cancer. This disease remains a death sentence for both young and old in most cases, and Professor Casper van Eijck is well on his way to change this. We wholeheartedly support this campaign.

Peter Dom, partner at AF Advisors, commenting on the collaboration: “The choice for Support Casper is a conscious one. We were looking for a charity organization to support being in line with our DNA and one to which we can provide added value with our services. We found that in Support Casper. We recognize ourselves in the mentality of Professor Casper van Eijck and his team, as we are researchers too, being curious, and always go that extra mile. There is a sense of fulfillment in being able to contribute to a foundation with such a clear purpose: to find an effective treatment for pancreatic cancer.”

The partnership between AF Advisors and Support Casper will consist of an annual donation of € 5,000 and AF Advisors will participate in several fund raisers. Furthermore, AF Advisors will provide assistance to Support Casper with its services and professional expertise.

Foto: Mirjam Lems Fotografie