September 2021, Publication

Beleggen in private debt

De ontwikkelingen op de financiële markten hebben gezorgd voor een behoefte aan verdere diversificatie in rendement en risico bij institutionele beleggers. In het huidige investeringsklimaat, waar naast de reguliere eisen aan rendement en risico ook duurzaamheidseisen worden gesteld aan (schuld)investeringen, biedt private debt interessante mogelijkheden.

In de paper geeft AF Advisors, in samenwerking met NN Investment Partners, inzicht in de mogelijkheden om buiten de publieke markten te investeren in leningen. De paper beschrijft hoe groot en breed het domein van private debt is, bestaande uit meerdere sectoren en een groot aantal subcategorieën.

De paper

Het universum van mogelijke private debt beleggingen is in deze paper overzichtelijk weergegeven, de toegevoegde waarde in de beleggingsportefeuille is beschreven en er is uitgelegd waarom private debt steeds populairder wordt bij institutionele beleggers. De verschillen tussen public en private debt beleggingen zijn weergeven en tot slot zijn belangrijke inzichten vanuit zowel het perspectief van een private debt manager als een institutionele belegger gedeeld.

Het rapport is beschikbaar op aanvraag.

Contact:

Martine Vissers | Partner | m.vissers@af-advisors.nl

Ronald Verhagen | Consultant | r.verhagen@af-advisors.nl

June 2022
Implementatie CO₂-beleid in de beleggingsportefeuille
May 2022
Regelgeving haaks op duurzaamheidsambities