De PPI als voorbereiding op het pensioenakkoord

In Pensioen Magazine heeft Jasper Haak beschreven hoe de PPI aan de basis heeft gestaan van het nieuwe pensioenakkoord.

Tien jaar een verbeterde marktwerking voor individuele premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid heeft voor de deelnemers veel goeds gebracht. Sinds de komst van de Premiepensioeninstelling (PPI) als toegestane pensioenuitvoerder in 2010 is de productinnovatie enorm geweest. Deze innovaties zijn ook mede ingegeven door de toegenomen populariteit van deze regelingen vanwege de sterk oplopende kosten van traditionele pensioenregelingen. Loon naar werken lijkt het, want met het in juli 2020 gesloten Pensioenakkoord wordt de premieovereenkomst de norm in Nederland. In dit artikel blikken we terug op de opkomst van de premiepensioenregelingen in de afgelopen jaren, beschrijven we de huidige marktordening en kijken we vooruit naar de verbeterde premieregeling 3.0.

Het gehele artikel is hier te vinden.

Auteur:

Jasper Haak

Meer nieuws

Up-to-date blijven met AF Advisors

Van goed idee naar succesvol beleggingsproduct

Een goed idee maakt nog geen goed beleggingsproduct. Dat geldt zeker voor alternatieve beleggingsstrategieën. Veel...
Lees meer

Implementatie CO₂-beleid in de beleggingsportefeuille

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere rol binnen het beleggingsbeleid en de portefeuilleconstructie van asset owners....
Lees meer

Regelgeving haaks op duurzaamheidsambities

Nieuwe vereisten dwingen vermogensbeheerders en adviseurs om duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers uit te vragen. Zij moeten...
Lees meer

Vijf aandachtspunten bij de pensioenhervorming

De publicatie van de Memorie van Toelichting bij de Wet toekomst pensioenen geeft een stukje...
Lees meer